Akt GNOOV iz 1945. godine okarakteriso ko akt nasilne asimilacijeAkt  GNOOV iz 1945. godine  okarakteriso ko akt nasilne asimilacije

Prija 73 godine, tačnije 14.maja 1945. godine, usvojen je Akt Glavnog narodnooslobodilačkog odbora u formi naredbe, kojom se Bunjevci, bez obzira na ličnu izjavu, imaje smatrati Hrvatima.
Navedenom naredbom izvršena je nasilna asimilacija Bunjevaca u Hrvate sa poslidicama koje su i danas prisutne.Na pridlog Saveza bački Bunjevaca, Nacionalni savit bunjevačke nacionalne manjine podnio je inicijativu Skupštini AP Vojvodine da donese Deklaraciju kojom bi se navedeni Akt GNOOV iz 1945. godine okarakteriso ko akt nasilne asimilacije i konstatovala njegova ništavnost. I porid činjenice da je Vlada Vojvodine javno podržala inicijativu, do danas nije ništa učinjeno.

Autor članka

admin

Bunjevačka matica ima dugu tradiciju, a za cilj ima očuvati kulturnu i tradicijsku vridnost Bunjevaca i Bunjevki.