Aktuelno u Riči

U novo lito s optimizmom

 

Da bi zaokružili cilokupan godišnji rad Bunjevačke matice za 2014. godinu u svojim prostorijama je priređen29. 12. 2014. godine Novogodišnji koktel di se prisutnima obratio pridsidnik Bunjevačke matice Ivan Sedlak izno sve ono što je realizovano u godini koja je polako iza nas i tom prilikom kazo: “Matica” je pripoznatljiva i po svojoj raznovrsnoj izdavačkoj dilatnosti. Važno je napomenut da od 1995. Godine kad je reosnovana, izdali smo 41. knjigu u najvećem broju pisali su ih bunjevački stvaraoci na našem bunjevačkom jeziku. U objavljenim knjigama je zastupljena književnost kroz poeziju i prozu, istorija, običaji,tradicija, etnologija i muzika. Ove godine smo izdali sledeće knjige: “Tragovi vrimena“, pripovitke autora Stipana Šarčevića, „Talovanje“ dramski komadi autora Kate Kuntić,“Rastanak sa starim salašem„ poezija autora Tomislava Kopunovića,“Misec nad tornjom“ poezija autora Geze Babijanovića i Zbornik dičijih radova “Bunjevačka lipa rič”. Ove godine Matica je i suizdavač „Bunjevačkog kalendara“ zajedno sa Bunjevačkim kulturnim centrom iz Subotice.

Naš dvomisečnik za nauku, kulturu i stvaralaštvo „Rič Bunjevačke matice“ izlazi u kontinuitetu već osam godina i početkom naredne godine obilužićemo i jubilej- stoti broj.Trudimo se, kroz uređivačku politiku da budemo aktuelni sa informacijama iz života Matice i da na jedan što popularniji način upoznamo čitaoce sa značajnim identitetskim i aktuelnim životnim temama. Svi tekstovi su na našem bunjevačkom jeziku. Matica je na početku juna, obilužila veliki jubilej 200. godina od rođenja velikog naučnika Josipa Pančića, po poreklu Bunjevca o kome je podno referat Zvonko Stantić, pridsidnik odbora za istoriju Bunjevačke matice. Uz referat je priloženo mnogo fotografia i arhivskog materijala iz čeg se moglo saznat mnogo interesantni detalja iz rada i života velikog naučnika. U okviru obilužavanja jubileja 100. godina od početka Velikog rata Bunjevačka matica je zajedno sa Pedagoškim fakultetom iz Sombora krajem jula, održala istorisku tribinu pod nazivom ”Sićanje na Veliki rat 1914.“ na kojoj je podno referat prof. dr Saša Marković. Saopštenje je imo i pridsidnik Bunjevačke matice Ivan Sedlak. Pored navedeni istoriski tribina koje su vezane za jubileje, održane su i tribine posvećene veliko bunjevačkom gradonačelniku Lazi Mamužiću, o kom je imo referat Mijo Mandić i tribina o sridnjovikovnoj plemićkoj familiji Antunović, referat je imo Zvonko Stantić. I ove godine veliku pažnju smo posvetili dici, brez koje nijedan narod nema budućnosti.

Projekat „Bunjevačka lipa rič“ privlači sve veću pažnju dice i učitelja u škulama, koja uče fakultativni predmet bunjevački govor sa elementima nacionalne kulture. Na ovogodišnjem konkursu prijavljeno je bilo 80 poetski il prozni radova. Najbolji radovi su nagrađeni u svim uzrasnim kategorijama, i pročitani su na svečanoj priredbi, koja je održana u misecu maju, di su podiljene i nagrade, uz prigodan program koji su izvela dica. Sastavni dio ovog projekta su bile i uspešno sprovedene literalne, recitatorske i likovne radionice. U okviru obilužavanja Dičije nedilje u misecu oktobru, održana je promocija VII Zbornika“ Bunjevačka lipa rič“, koji već nekoliko godina ilustruju dica, učesnici likovne radionice. Obe manifestacije bile su dobro posićene od strane dice i učitelja. Nosilac projekta je učiteljica razredne nastave Mirjana Savanov, koja je zajedno sa profesoricom likovnog Norom Evetović, učiteljicom Ružom Josić i Nelom Ivić, nosiocima rada u radionicama, najzaslužnija za širenje i razvijanje osnovne ideje projekta. Na početku jula miseca, na salašu Milana Uzelca Ludoš 07 održali smo drugu koloniju slikara pod nazivom „Bunjevačka matica 2014“. Na koloniji su uzeli učešće slikari: Ivan Šarčević, Đuro Maravić, Nora Evetović, Divna Lulić Jovčić, Jakov Makaji i Milan Uzelac.

Vridi istaći što su na koloniju prvi put pozvane i dvi učenice Tijana Zubelić iz Tavankuta i Maja Rudinski iz Subotice, koje su se posebno istakli na likovnoj radionici Bunjevačke matice koju je vodila slikarka i profesorica Nora Evetović. Dobroj atmosferi, medijskoj zastupljenosti i samoj koncepciji kolonije najviše je doprino nosilac projekta likovni kritičar Mile Tasić. I ove godine priređena je i izložba radova sa kolonije, uz prateći katalog. Radovi sa ove kolonije su novi doprinos umetnika galeriji Bunjevačke matice. Ovom prilikom zbirku naši velikana obogatili smo portretom Mare Đorđević Malagurske, koja je obilužila prvu polovinu 20. vika u oblasti književnog stvaralaštvo i očuvanju našeg kulturnog identiteta, autora Divne Lulić Jovčić. I ostali radovi su tematski vezani za naše prostore i podnevlje pa se uklapaju u koncepciju Galerije. Drago nam je što ovaj projekat uživa podršku šire kulturne javnosti i samim tim stvoreni su priduslovi da postane tradicionalan. Naše aktivnosti na polju likovne umetnosti ko i naš galerijski prostor je zainteresovo i druge likovne umetnike pa je krajem maja, u Matici otvorena samostalna izložba akademske slikarke Sonje Boruš iz Novog Sada. Po dobrom starom običaju, izložbu je pratio i reprezentativni katalog.