Evetović Nora

Nora Evetović – Rođena je u Subotici 1987. godine gde je završila osnovnu školu te paralelno pohađala školu Art atelje, danas De Mediči gde je sticala likovno znanje od eminentnih pedagoga. Opredelivši se već tada za svet likovnog stvaralaštva upisuje Srednju školu za dizajn „Bogdan Šuput“ u Novom Sadu, na odseku likovni tehničar i sa uspehom je završava 2006. godine. Definitivna opredeljenost ka likovnoj umetnosti odvodi je u Beograd gde upisuje Fakultet likovni umetnosti odsek za slikarstvo i sa uspehom ga okončava 2009. godine, da bi master studije završila 2011. godine u klasi profesorice Anđelke Bojković i Vesne Knežević, te stekla zvanje Master likovni umetnik – slikar.

Do sada je izlagala na više samostalnih i kolektivnih izložbi i dobitnik je Druge nagrade na prvom konkursu „Isidore Sekulić“ 2005/06. godine u Novom Sadu. Radi kao predavač na Univerzitetu i predsednik za Odbora za likovnu umetnost pri Bunjevačkoj matici.