In memoriam: Mate (Matija) Sedlak (1928-2019)In memoriam: Mate (Matija) Sedlak (1928-2019)

U Subotici održan je komemorativni skup u znak sećanja na Matu-Matiju Sedlaka (1928-2019) u prostorijama Bunjevačke matice.
Završio je trgovačku školu u Subotici i Ekonomski fakultet u Beogradu.Kao omladinac učestvovao je u obnovi domovine- kao graditelj pruge Brčko-Banovići. Obavljao je niz značajnih i visokih funkcija. Bio je predsednik opštinske konferencije SOC Saveza Jugoslavije u Subotici, zatim sekretar Opštinskog komiteta SKS u Subotici, predsednik opštine Subotice, a potom i u dva mandata republički poslanik u Skupštini Srbije. Bio je potpredsednik Skupštine Vojvodine, potpredsednik predsedništva SAP Vojvodine. Učestvovao je u radu predsedništa SFRJ umisto Radovana Vlajkovića za vrime njegove bolesti. Bio je direktor SDK Vojvodine filijala Subotica, direktor Subotičkih novina, u dva mandata član predsedništva Stalne konferencije gradova SFRJ, potpredsednik sreza Subotice, sve do njegovog ukidanja 1964. a istovremeno i predsednik opštine „Stari grad“ u Subotici. Bio je i sekretar sreske Trgovinske komore u Subotici, kao i rezervni vojni starešina Kapetana prve klase, a sve to vrime aktivnog profesionalnog i društvenog života.
Matija Sedlak sahranjen je 31.januara 2019.godina na Bajskom groblju.

Autor članka

admin

Bunjevačka matica ima dugu tradiciju, a za cilj ima očuvati kulturnu i tradicijsku vridnost Bunjevaca i Bunjevki.