Konkursi: Najlipša preljska pisma i preljaKonkursi: Najlipša preljska pisma i prelja

UK “Centar za kulturu Bunjevaca” pod pokroviteljstvom Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine je u pripremi obilužavanja bunjevačkog nacionalnog praznika „Dan Velikog prela 2019“ i 140 godina od održavanja prvog Bunjevačkog prela 1879.godine.

Na „Velikom bunjevačkom prelu 2019“ koje će se održati u restoranu „Spartak S“ u Subotici, (subota) 2. februara 2019. sa početkom u 19 sati pored tradicionalnog kulturnog programa gost večeri jeZvonko Bogdan i Zvonkovi tamburaši, najbolji tamburaša Novog Sada i Subotice.

U toku je otvoren Konkurs za izbor:
– izbor “Najlipše prelje Velikog bunjevačkog prela 2019“ i
– izbor “Najlipše preljske pisme 2019”

Prijave na konkurs slati na adresu UK „Centar za kulturu Bunjevaca“ u Subotici, Trg Cara Jovana Nenada 15/5.
Sve informacije na tel 024 551-604

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 30 januar 2019. godine.

Autor članka

admin

Bunjevačka matica ima dugu tradiciju, a za cilj ima očuvati kulturnu i tradicijsku vridnost Bunjevaca i Bunjevki.