Međunarodni ekspertski seminar 24. i 25. novembra 2015. godine

 

Međunarodni ekspertski seminar:“Jezici kojima preti opasnost od nestajanja i digitalizacija edukativnog materijala za obrazovanje manjina”

seminar_image

 

Bunjevačka matica iz Subotice zajedno sa Fryske Akademy i Evropskim bunjevačkim centrom iz Holandije, dana 24. i 25.11.2015. godine u Subotici (Srbija) u prostorijama Bunjevačke matice Subotica, Korzo br. 8, održaće dvodnevni međunarodni ekspertski seminar pod nazivom:

„ Jezici kojima preti opasnost od nestajanja i digitalizacija edukativnog materijala za obrazovanje nacionalnih manjina“.

Prvog dana tema će biti jezici kojima preti opasnost od nestajanja, gde će biti izneta evropska iskustva i načini i mogućnosti zaštite, kao i problemi i iskustva manjina čijim jezicima preti ta opasnost.

Drugi dan je predviđen za temu iz obrazovanja koja se odnosi na proces digitalizacije sa iskustvima u državama gde je taj proces završen ili započet, tema će biti proširena i sa načinom izrade međunarodnih projekata.

Učesnici iz inostranstva, koji su eksperti iz navedene teme će imati svoje referate odnosno saopštenja i to:

  1. Tjeerd de Graaf, PhD., profesor fonetike na Univerzitetu u Groningenu, Holandija, stariji istraživački saradnik holandske Fryske Akademije; Istraživač u Slavenskom istraživačkom centru na Hokaido Univerzitetu u Japanu i Institutu za jezičke studije Ruske Akademije Nauka u St.Petersburgu; i ekspert za ugrožene jezike pri UNESCO.
  2. Cor van der Meer, direktor Evropske Istraživačke Mreže Mercator za multilingvizam i učenje jezika, Fryske Akademije u Holandiji, ekspert za manjine i ugrožene jezike
  3. Vera Ferreira, Dra. predsednik CIDLeS Akademije i rukovodilac Grupe za tipologiju i dokumentaciju jezika u Portugalu, ekspert za dokumentaciju i izučavanje manjina i ugroženih jezika u Evropi;

 

Predaja radova bi trebalo da se završi do 05. novembra 2015. godine. Podsećamo da se rad napiše i pripremi na engleskom jeziku u dužini do 6 stranica sa sažetkom na spskom jeziku. Molimo Vas da ispoštujete rokove kako bi mogli izdati Zbornik u planiranom roku, a to je 24. novembar 2015. godine. Radovi se mogu doneti lično ili predati putem pošte na adresu Bunjevačka matica, Subotica Korzo 8 ili putem email adrese bunjevackamatica@open.telekom.rs

Molimo Vas da prijavite svoje učešće i ako nećete imati referat, jer bi nam time pomogli oko sprovođenja organizacije.

Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon Bunjevačke matice 024/557-213 ili putem gore navedenog mejla.

Predsednik

Ivan Sedlak

 

logo1 FryskeAkademy MercatorResearch_EU Bunjevac European Center logo