Odbori

Pridsidnik

1. Veljko Vojnić je rođen 06.09.1959. godine u Vršcu. Završio je Građevinski fakultet u Subotici, ima zvanje Master u svojoj struci. Poseduje organizacione i rukovodne sposobnosti. Bio je rukovodilac u “Studenskom centru”, a sada u ustanovi “Naša radost”, član je Upravnog odbora Fondacije -SOS Sinagoga, zamenik je pridsidnika Saveta Građevinskog fakulteta u Subotici. Pridsidnik je MZ “Dudova šuma” i podpridsidnik Skupštine grada Subotice. Član je Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine i Glavnog odbora Bunjevačke matice.

Podpridsidnici

2. Marko Marjanušić,rođen 1942.godine u Subotici , sa stanom u Subotici, po obrazovanju inžinjer ZNR u grafičkoj industriji. Bio je odbornik u dva mandata u Skupštini Opštine Subotica. Član Matice od 1999.godine i član Glavnog odbora od 2005. godine, na funkciji podpridsidnika od 2008.godine. Aktivan član književnog odbora i saradnik u dvomisečniku za nauku,kulturu i stvaralaštvo ” Rič bunjevačke matice” u kojem objavljuje svoje pisme na ikavici. Objavljene su mu pisme sa biografijom u antologiji “Lipota naše riči ” kapitalnom delu bunjevačke književnosti u izdanju Bunjevačke matice. Član Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine. Bio je podpridsidnik Nacionalnog saveta od izbora Saveta,2010.godine pa do 2011. godine. Radio je kao koreograf u 10 KUD-ova i 6 škola. Pridsidnik je Asocijacije nacionalnih zajednica grada Subotice. Dugogodišnji član i jedno vreme pridsidnik Kulturne prosvetne zajednice u Subotici i dobitnik brojnih priznanja na nivou grada, Pokrajine i Republike.

3. Aleksandar Bošnjak, rođen 1964.godine u Somboru, sa stanom u Somboru. Po struci je dipl.ing poljoprivrede. Podpridsidnik je Bunjevačke matice od 2013.godine. Član je UG ” Bunjevačko kolo”iz Sombora od 2011.godine nalazi se na funkciji podpridsidnika udruženja . Član je Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine. Saradnik je Bunjevačkih novina bavi se pisanjem članaka iz oblasti poljoprivrede i društvenog života Bunjevaca. Bio je savetnik ministra za poljoprivredu i odbornik u skupštini grada Sombora.

4. Jadranka Tikvicki,rođena je 06.03.1973. godine u Subotici završila Gimnaziju u Subotici, Filozofski fakultet u Novom sadu, po struci profesor srpskog jezika i književnosti. Bila je član Odbra za obrazovanje u prvom sazivu Nacionalnog saveta, koautor je udžbenika za gramatiku pod nazivom: ” Klupče” za učenike od prvog do četvrtog razreda, učestvovala je u izradi planova za nastavu Bunjevački govor sa elementima nacionalne kulture, koautor je priručnika za gramatiku od petog do osmog razreda za nastavu Bunjevački govor sa elementima nacionalne kulture. Član je Glavnog odbora Bunjevačke matice, glavni i odgovorni urednik je dvomisečnika za nauku, kulturu i stvaralašvo “Rič bunjevačke matice”. Bila je urednik i lektor mnogih izdanja knjiga Bunjevačke matice.

Sekretar

5. Geza Babijanović,rođen 1942.godine u Subotici, sa stanom u Subotici, po obrazovanju diplomirani pravnik, sudija u penziji. Član Bunjevačke matice od osnivanja, a Glavnog odbora neprikidno od 2005. godine. Sekretar je Bunjevačke matice. Tri godine je bio na funkciji pridsidnika književnog odbora i u jednom mandatnom periodu je bio i pridsidnik odbora za pravna pitanja Bunjevačke matice. Jedan je od naših najplodnijih književnih stvaralaca. Piše i aforizme inspirisan aktuelnim društvenim zbivanjima. Objavljena mu je od strane Matice zbirka pisama “Ispod belog bagremara ” i ” Misec nad tornjom” . Pridstavljen je sa biografijom i pismama i u Antologiji bunjevačkih stvaralaca “Lipota naše riči “. Pisme mu se objavljuju i u dvomisečniku “Rič bunjevačke matice”. Sa svojim pismama nastupa na prigodnim manifestacijama u varoši.

Članovi

6. Dejan Parčetić, rođen 1974.godine u Somboru, sa stanom u Somboru. Po obrazovanju je diplomirani ekonomista .Član Bunjevačke matice od 2012.godine. Pridsidnik je UG ” Bunjevačko kolo” iz Sombora od 2011.godine ,prije toga obavljao je funkciju podpridsidnika. Član je glavnog odbora Bunjevačke matice i Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine. Amaterski se bavio muzikom sviranjem i pivanjem naših pisama.

7. Mijo Mandić,rođen je 1949.godine u Subotici, sa stanom u Subotici, po struci diplomirani arhitekta. Član Matice od 1999.godine. Član je Glavnog odbora Bunjevačke matice i član odbora za istoriju. Autor je knjige ” Buni, Bunjevci i Bunjevci ” koja ima veliki značaj za istoriju našeg naroda jer je istorijska osnova postavljena kroz prikaz teorije o autohtonom poreklu našeg naroda i prva je takva knjiga u novije vrime od našeg bunjevačkog autora.Stalni je saradnik dvomisečnika « Rič bunjevačke matice» i učesnik istoriskih tribina. Bio je veoma zapažen kao učesnik dva naučna simpozijuma o Bunjevcima u organizaciji Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine. Učesnik je naučnog simpozijuma koji je održan u Novom Sadu 2017. godine sa temom “Prvi pomeni Bunjevaca u istoriji”. Bio je član prvog saziva Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine.

8. Zvonko Stantić,rođen 1955.godine u Subotici, sa stanom u Subotici. Po struci je politikolog. Član Bunjevačke matice od 2005. godine. Bio je sekretar Matice od 2007 do 2013. godine, sada je član Glavnog odbora. Predsednik odbora za istoriju Bunjevačke matice. Član Glavnog odbora i sekretar Matice od 2007.godine. Bavi se istorijom Bunjevaca
i svoje radove objavljuje u dvomisečniku « Rič bunjevačke matice « i « Bunjevačkim novinama» kao i na istorijskim tribinama. Vrlo je uspešno učestvovao kao autor na dva naučna simpozijuma o Bunjevcima koja su održana 2008. i 2009.godine u Subotici u organizaciji Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine. Učesnik je naučnog seminara u Novom sadu koji je održan 2017. godine sa temom “Porodične zadruge bačkih Bunjevaca od XVIII-XX vika”.

9. Sandra Iršević rođena je u 03.012.1973. godine u Subotici. Gimnaziju je završila u Subotici, a fakultet sa Master studijama u Beogradu na FMK Singidunum sa temom Kulture globalnih medija. Školske 2015/16.godine upisuje doktorske studije na istom univerzitetu, smer Tansdisciplinarne studije savremene umetnosti i medija. Poseduje bogato iskustvo u radu na elektronskim i drugim medijima.
Sandra Iršević, je glavna i odgovorna urednica portala www.ecofeminizam.com, novinarka freelenserka i radi za nekoliko medija kao saradnica-dopisnica uključujući i RT Vojvodinu. Nalazi se na listi eksperata OEBS-a za medije po pitanju životne sredine. Dobitnica je je nagrade Simens Press Awards 2014, a osvojila je i treće mesto i dobitnica je godišnje nagrade za toleranciju koju su 2015.godine dodelili Republičko povereništvo za rodnu ravnopravnost i Misija OEBS-a u Srbiji.
Objavila je naučni rad: “Bunjevke kroz istoriju književnosti i umetnosti (Časopis za studije umetnosti i medija, Journal of and Media Studies) Orion Art and FMK, Belgrade, 2016. saradnica je u Riči Bunjevačke matice dvomisičniku za nauku, kulturu i stvaralašvo.

10. dr Zoran Parčetić rođen je u Somboru, završio je Medicinski fakultet i položio je ispit za primarijusa član je Bunjevačke matice, pridsidnik je Skupštine grada Sombora, podržava rad i aktivnosti udruženje građana Bunjevačko kolo iz Sombora. Zalaže se za što tešnju saradnju između UG Bunjevačko kolo i Bunjevačke matice.

11. Nora Ljubanović Evetović rođena je u Subotici 1987. godine. Završila je srednju školu za dizajn “Bogdan Šuput” u Novom Sadu na odseku likovni tehničar. Fakultet likovne umetnosti odsek za slikarstvo završila je 2009. godine, a Master studije 2011. godine. Član je i pridsidnik likovnog odbora Bunjevačke matice. Učesnik je mnogih likovnih kolonija i više samostalnih i kolektivnih izložbi. Dobitnik je druge nagrade na prvom konkursu ” Isidore Sekulić” 2005/06 u Novom Sadu.

12. Dragoljub Poljaković rođen je 16.10.1950. godine u Subotici. Završio je Višu tehničku školu – mašinski inžinjer. Obavljao je značajne privredne i političke funkcije. U jednom mandatnom periodu bio je podpridsidnik Skupštine APV. Član je Matice od 2001. godine, bio je član Glavnog odbora Bunjevačke matice. Bio je član Izvršnog odbora u prvom sazivu Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine. bavi se proučavanjem istorije Bunjevaca i dao je pun doprinos u radu i razvoju Bunjevačke matice. Član je Nadzornog odbora Bunjevačke matice.

13. Miroslav Vojnić Hajduk je rođen u Subotici 01.11.1951. godine. Završio je Građevinsku školu u Subotici i drđavni Institut za koreografiju u Sofiji – Bugarska i po zanimanju je koreograf – pedagog. Bio je osnivač Bunjevačko – šokačke stranke, Bunjevačkog kulturnog centra iz Subotice i u najranijem periodu je član rukovodstva Bunjevačke matice. Pokretač je Bunjevačkog kalendara u ime Bunjevačkog kulturnog centra Subotica koji od pre nekoliko godina izdaju zajedno Bunjevačka matica i BKC. Član je u više mandata Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine. Učestvovao je na naučnom skupu koji je u organizaciji Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine održan u Subotici. Rukovodila je u BKC Subotica i član je Bunjevačke matice.

Nadzorni odbor Bunjevačke matice

Pridsidnik

1. Mirjana Vojnić Hajduk,rođena 26.08.1957. godine u Subotici, završila je Gimnaziju prirodno – matematički smer i upisala Ekonomski fakultet koji nije završila.
Od samog početka je uključena u sve aktivnosti bunjevačkih institucija ( prvo Bunjevačko –šokačku stranku, a kasnije i u Bunjevački kulturni centar iz Subotice). I danas je aktivni član BKC –a i stalni saradnik na almanahu Bunjevački kalendar. Član je Bunjevačke matice . Ima iskustva na polju materijalno finansijskog poslovanja jer je od 1979. godine zaposlena u ’’PIONIR’’u gde radi u finansijskom sektoru, kao samostalni likvidator.

Članovi

2. Branka Marki, rođena 17.06.1956. godine u Đurđinu. Završila je Učiteljski fakultet u Somboru. Član je Bunjevačke matice i uključena u projekat “Bunjevačka lipa rič”

3. Josip Kulić,rođen 1942.godine u Somboru. Po struci diplomirani elektro inžinjer u
penziji. Član Bunjevačke matice od 2002.godine,bio je član Glavnog odbora,sada je član Nadzornog odbora. Jedan od osnivača UG « Bunjevačko kolo» iz Sombora. Član je Glavnog odbora. Bio je član Nadzornog odbora. Organizator je više značajnih kulturnih manifestacija.

4. Marko Išpanović, rođen 1940.godine u Subotici, sa stanom u Subotici . Završio gimnaziju po zanimanju penzioner. Član Bunjevačke matice od 2007.godine. Član Nadzornog odbora.

5. Bela Ivić, rođen 1944.godine u Subotici, sa stanom u Novom Žedniku po zanimanju penzioner. Član Bunjevačke matice od 2010.godine Bio je član Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine. Član je Nadzornog odbora Bunjevačke matice.

Pridsidnici stručni odbora

Odbor za književnost – Stipan Šarčević
Za pridsidnika Odbora za istoriju – Mijo Mandić
Za pridsidnika Odbora za muziku i folklor – Miroslav Vojnić Hajduk
Za pridsidnika Odbora za jezik i obrazovanje – Jadranka Tikvicki
Za pridsidnika Odbora za informativnu delatnost – Sandra Iršević
Za pridsidnika Odbora za likovnu umetnost – Ivan Šarčević