Opšti podaci

matica_sedisteNaziv: “Bunjevačka matica”
Predsednik: Vojnić Veljko
Tehnički sekretar: Berta Olja
Adresa sedišta: Korzo br. 8, 24000 Subotica
Tel: 024/557-213, 065/200-25-62
email: bunjevackamatica@mts.rs
email: maticabunjevacka@gmail.com
PIB: 100840426
Broj žiro računa: 160-922669-61
Matični broj: 08616060