Šarčević Ivan

Rođen je 1950. godine u Subotici gde završava osnovnu školu i srednju grafičku, te se zapošljava u grafičkoj struci. Dobar deo života potom radi na drugim poslovima da bi se odlaskom u penziju potpuno posvetio slikarstvu. Do sada je imao šest samostalnih i veliki broj kolektivnih izložbi u zemlji i inostarstvu. Posebno je zabeležena izložbena postavka sa Pavlom Blesićem u četiri grada u Mađarskoj.

Učestvovao je na preko 350 likovnih kolonija u zemlji i inostarsvtvu. Osnovna preokupacija Ivana Šarčevića je ravničarska pejzaž i prizor njegovog zavičaja, te mrtva priroda ruranih motiva. Uglavnom slika uljem na platnu i pastelom. Nosilac je preko pedest slikarskih priznanja i diploma među kojima valja istaći i u više navrata dobijene nagrade u Njujorku na WOA međunarodnim internet prezentacijama. Živi i stvara u Subotici.