“Sto godina od Velike narodne skupštine održane u Novom Sadu 1918. i uloga Bunjevaca u njoj”“Sto godina od Velike narodne skupštine održane u Novom Sadu 1918. i uloga Bunjevaca u njoj”

Prija 100 godina Bunjevci su se iskazali ko samostalan narod i svojom voljom pristupili Srbima u razvijanju jedne demokratske države rekao je profesor doktor Aleksandar Raič na okruglom astalu koji je održan u Bunjevačkoj matici u Subotici.

Tema okruglog stola bila je “Sto godina od Velike narodne skupštine održane u Novom Sadu 1918. i uloga Bunjevaca u njoj”.

Profesor u penziji dr Aleksandar Raič smatra da su Bunjevci 1918.godine doneli ispravnu odluku i učestvovali na Velikoj narodnoj skupštini u Novom Sadu. Tada su bili bitan politički subjekt i dobili tretman kao i ostali narodi.

“ Problem kako da se taj narod postavi na svoje noge, da tako kažem. Najveći problem je taj što on nije uspeo da ostvari neko svoje jezgro, da se okupi i da se kao celina razvije i brani svoje potrebe. Svoju zajednički perspektivu, da unutar sebe održava određeni integritet”, rekao je prof.dr Aleksandar Raič.
Jedan od najugroženijih naroda na Balkanu kome preti nestajanje su Bunjevci. Od kada su se doselili na prostore nekadašnje Austrougarske i bivše Jugoslavije borili su se za svoj identitet i jezik i bez obzira na političke prilike i pokušaje da se pohrvate, pomađare ili posrbe i u proteklih 200 godina uspeli su da očuvaju svoj identitet. Kroz istoriju njihov status se menjao da bi danas bili priznati kao nacionalna manjina samo u Srbiji, dok je u Mađarskoj njihov status promenjen i asimilovani su u hrvatski, mađarski ili srpski korpus. Raspadom Jugoslavije dolazi do zaoštravanja odnosa između Srbije i Hrvatske po takozvanom “Bunjevačkom pitanju”.

Bunjevci su pri 100 godina bili svesni svog identiteta i u toj želji ostvarili su da se odvoje od Austro-ugarske i priključe Srbiji, rekla je pridsednica Bunjevačkog nacionalnog saveta Suzana Kujundžić.

“ Mislim da smo pre 100 godina doneli ispravnu odluku da se prisjedinimo Srbiji, jer svi vidimo kako su Bunjevci prošli uMađarskoj. Moramo da sačuvamo naš jezik, identitet. Mislim da smo na jednom određenom nivou koji je danas u saglasju sa svim onim što sam kazala. jedan zaista respektibilan nivo. Ako se ima u vidu sve ono kroz šta smo prošli, odnosno što nismo ni mogli prolaziti”, objašnjava predsednica Bunjevačkog nacionalnog saveta Suzana Kujundžić.

Posle pada komunizma 1993.godine u Mađarskoj nova vlast je Bunjevce asimilovala u Hrvate, isto kao i 1945.godine SFRJ. Od tada, do danas, traje borba Bunjevaca u Mađarskoj da budu priznata nacionalna manjina. Drugi pokušaj, da se izbore za zakonsko priznavanje svog identiteta bio je 2006.godine, kada je Mijo Mujić sakupio 4000 potpisa i istorijskim dokumentima i spisima dokazao da su Bunjevci u Mađarskoj, odnosno na prostoru nekadašnje Austrougarske živeli više od tri veka. Mađarska Akademija nauka je 2010.godine usvojila konačnu odluku da su Bunjevci deo Hrvatskog naroda.

S.I.

Autor članka

admin

Bunjevačka matica ima dugu tradiciju, a za cilj ima očuvati kulturnu i tradicijsku vridnost Bunjevaca i Bunjevki.