Tavankutska deponijaTavankutska deponija

Svit veli da je čistoća polak zdravlja, tako bi tribalo barem da budne. Tavankut, selo koje je obaško privredno jako, ima problema sa čistoćom po svojim šorovima, putovima, šumama, al borame i jedan zdravo gadan problem. Rič je o tavankuckoj deponiji. Ova divija deponija nastala je sridinom osamdeseti godina prošlog vika, na parceli tadašnjeg „MEDOPRODUKT“-a, koja se vukla od vlasnika do vlasnika. Pomenuta firma je parcelu po parcelu prodavala drugoj firmi, pa sad Tavankut ima problema, jel na pet hektara najviše okolni njiva, stoji đubre i to svakako, od nejlona, granja, betona do uginili svinja i kokošivi, hrpe i hrpe kokošjeg perja. Da sve budne još gore od goreg, tute đubre donosi i svit iz okolni sela, pa onda ko nemadu mista di vućit svoje đubre, neg iđu na dvi strane, jedni prema selu, drugi još gore prema šumi koja je na dvi duži od deponije, a deponija je skoro i stigla do šume. Tute se vrlo često nađe i privatnik iz varoši sa svojom cisternom za izvlačenje fekalija, pa se i on nasadijo tute i malo –malo, eto ti njeg i svitu pod nos, dvi – tri cisterne vući i ode. E sad da nevolja budne gora, Tavankut malo ima pa malo nema vatrogasni kamijon, a vatra malo – malo pa se pojavi na deponiji i jonda sto čuda, te trče Tavankućani pa varoščani.
Veli jedan vatrogasac kojdan:
„Puštili bi mi da ona sva izgori i gotov divan, al kad bi je pušćali da gori onda bi se svit pogušijo od silnog dima, koji neritko ode čak do Kantorovog salaša na izlasku iz Tavankuta prema Bajmačkom putu, al to je samo ako vitar duva od Madžarske, ako dune južni, e onda sve ode u Madžarsku“.
Sve u svemu Tavankut ovako štogod nije zaslužijo, al malo triba i svit da se trgne i da ji kogod posvituje, jel ima ti niki žuti namenski džakova za đubre što ga sad zovedu smeće, što JKP „Čistoća I zelenilo“ prodajedu u selu po dućanima za sto i koji dinar, pa majkoša mu, triba u džak vućit šta triba, a ne plastične boce, pa onda džak nije dosta za dvi nedilje. Triba lipo objasnit svitu da se boce na kojima piše „PET“ mogu lipo mećat obaško i posli prodati. A što se tiče onog što vuče fekalije, e tom lipo triba komunalna i poljar da stanedu na put, jel bisni Tavankućani su već vućali se na taj kamijon i zaustavljali vozača, gazdu tog kamijona.

Tošo Mačković

Autor članka

admin

Bunjevačka matica ima dugu tradiciju, a za cilj ima očuvati kulturnu i tradicijsku vridnost Bunjevaca i Bunjevki.