Žene za istoriju: Katica i AnastazijaŽene za istoriju: Katica i Anastazija

Katica Rajčić (1889-1967)

Katica Rajčić je bila supruga Aleksandra Rajčića, koji je kasnije izabran za zamenika gradonačelnika Subotice. Katica Rajčić, ko i većina žena koje su živile u tom vrimenu, bavila se društveno-humanitarnim radom. Njen suprug, Aleksandar Rajčić, bio je i direktor „Građanske banke“ podružnice Subotica, jedan je od osnivača dioničkog društva pod imenom „Bon-Ton“, ko i jedan od utemeljivača “Bunjevačke prosvetne Matice” tokom 1924.godine.
Od formiranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 1918.godine Dobrotvorna zadruga Srpkinja i Dobrotvorna zadruga Bunjevaka bile su aktivne u društvenim i humanitarnim aktivnostima.

Anastazija Taza Manojlović (1889-1974)

Taza Manojlović (1889-1974), devojački Dimitrijević bila je supruga Dušana dr Manojlovića, koji je pripado poznatoj porodici Manojlović u Subotici. Učestvovala je u organizovanju mnogobrojni dobrotvorni priredbi, pa čak i izborana za mis Subotice. Bila je angažovana i u radu Narodne kuhinje „Dobro delo“, koje je osnovano na inicijativu Dobrotvorne zadruge Srpkinja iz Subotice koje su dilile ručak sirotinji. Dobrotvorna zadruga Srpkinja u Subotici bila je humanitarna organizacija, tačnije jedna od prvih ženskih udruženja sa ciljem da da stipendiraju i pomažu divojčice koji su lošijeg materijalnog stanja i nisu bile u priliki da se škuluju.
U listu Neven, broju od 10.decembra 1918.godine u tekstu pod nazivom „Koncerat omladinskog društva u Jugoslaviji“ najavljuje se da će 11.decembra 1918.godine zajedno sa drugim umitnicima nastupit Taza Anastazija Manojlović i izvest numeru od Stevana Stojanovića Mokranjca „Mirjano“.

Autorka teksta: Sandra Iršević

Projekat je podržan od strane Grada Subotica.

Autor članka

admin

Bunjevačka matica ima dugu tradiciju, a za cilj ima očuvati kulturnu i tradicijsku vridnost Bunjevaca i Bunjevki.