Žene za istoriju: Magdalena Manda Sudarević (1882-1977)Žene za istoriju:  Magdalena Manda Sudarević (1882-1977)

Manda Sudarević istaknuta Bunjevka bila je supruga Vranje Sudarevića. Bila je aktivna u Dobrotvornoj zadruzi Bunjevaka, i bavila se humanitarnim radom. Pošto je u gradu bio i veliki broj oboleli srpski vojnika koji su 13.novembra 1918.godine došli i slavenskim narodima doneli slobodu, pridsidnica Dobrotvorne zadruge Srpkinja Subotice, Mica Radić pokrenula je akciju pomoć vojnicima. Uređena je bolnica sa 200 kreveta i svim neophodnim sadržajima, a međ članicama Odbora koji formiran bile su: Manda Sudarević, Kata Prćić i mnoge druge.
O samom radu, Mande Sudarević se malo zna, osim da je bila angažovana u humanitarnim i kulturnim manifestacijama u Subotici. Njen suprug,Vranje Sudarević, bio je narodni poslanik u Kraljevini SHS i listajući Jugoslovenski dnevnik, naišla sam na niz tekstova u kojima govori Vranje Sudarevića u cilosti prinošeni i koji se uglavnom odnose na očuvanje bunjevačkog jezika, danas bunjevačkog govora. On se borio da se u Subotici i okolnim mistima di su uglavnom živili Bunjevci, zapošljavaje nastavnici koji govore bunjevački.
U broju 125. lista Neven na stranici broj 2 u tekstu „Osnovan je ženski pokret u Subotici“, piše da je za pridsidnicu Ženskog pokreta u Subotici izabrana Manda Sudarević, a da je međ agitatorima bila i Kata Prčić. Kata Prčić nije bila međ poslanicama 25.novembra 1918.godine, ali se zato borila sa svojim sugrađankama da se Subotica oslobodi tuđeg jarma i da svako može da priča svojim jezikom, bila je aktivna u pomaganju vojnicima koji su u Suboticu došli 13.novembra 1918.godine.

Autorka: Sandra Iršević

Projekat je podržan od strane Grada Subotica.

Autor članka

admin

Bunjevačka matica ima dugu tradiciju, a za cilj ima očuvati kulturnu i tradicijsku vridnost Bunjevaca i Bunjevki.