ZNAMENITI BUNJEVCI KOJI SU STVARALI ULICU BRAĆE RADIĆhttp://www.bunjevacka-matica.org/wp-content/uploads/2018/09/brace-rad111.jpghttp://www.bunjevacka-matica.org/wp-content/uploads/2018/09/brace-rad111.jpgZNAMENITI BUNJEVCI KOJI SU STVARALI ULICU BRAĆE RADIĆ

Mnogi smatraje da je ulica Braće Radić jedna od najlipših u Subotici. U knjigi “Ulica Braće Radić u Subotici-proces nastanka nepokretnog kulturnog dobra”, autorke Neda Džamić I Gordana Prčić Vujnović navele su da je nastala naseljavanjem uz put kojim se pravca Petrovaradina stizalo do grada.
“Ako krenemo od Evangelističke crkve, pa do rimokatoličke Svetog Đorđa, liva stana ulice je tokom 19.vika bila prostor na kome su živele bunjevačke zemljiposedničke porodice. Neretko su rođaci sa istim prezimenom zauzimali po nikoliko zajedničkih placeva, građeći na njima kuće I nastavljajući I dalje da žive u formi koja je jako podsićala na porodićnu zadrugu, I očiglidno iz nji proistikla. Tako je objekat označen kućnim brojem 19 sagradio zemljoposidnik Ivan Lipozenčić. Na placu do njega 21 na kome se danas nalazi spratni objekat sagradio tokom 19.vika zemljopisidnik Tomislav Lipozenčić, pri nego što je počitkom 20.vika njegov lasnik posto Aladar Mukić. Cilu ovu zajednicu je kompletiro zemljoposidnik Pajo Lipozenčić, vlasnik kuće koja nosi broj 23”, objašnjava Neda Đžamić jedna od autorki knjige.
Primer zadruge je malo niže di se nalazi današnja kuća Braće Radić broj 43 I prima podacima iz katastra na tom placu je živio Đeno, Stipan, Ivan I Lajčo Vojnić Tunić zajidno sa suprugama I dicom.
Međutim, sa disne strane ulice živeli su uglavnom industijalci I priduzetnici. Arhitekta Nandor Vargner projiktovao je kuće za: Lazara Kujundžića na broju 62, Gaboru Šinkoviću (64) I Marku Sudareviću (66).

Posibno misto u ulici Braće Radić zauzima I jedna žena Cecilija Novaković.
“Bila je udovica Srećka Novakovića I sama učiteljica. Cilika je rođena Manić, ona je 1900.godine po projektima Lajoša Fazekaša sagradila malu kuću kuću u ulici Braće Radić pod brojem 88. Zajedno u društvu sa suprugom dr Kalmana Hofmana iz ove ulice je I Viktorija Zelić, koja je 1910.godine po projektu Maćaša Šalge sagradila kuću koja se danas nalazi pod brojem 98. Za razliku od prve dvi kuće kuća Viktorije Zelić nije vrednovana kao objekat koji zaslužuje zaštitu, ali ostaje svidočanstvo o hrabrim počecima izlaska žena u javnost uz sve sfere društvenog života. Na kraju ovog niza su Lajoš Vajnberger, Ivan babev I njegova supruga Klara Kopunović (104), kao I bankarki činovnik I hotovođa pevačkog društva Svetođurđske katoličke čitaonice Petar Vonić Zelić , koji je svoju kuću broj (106) sagradio 1910 godine po projektu Maćaša Šalge“, istakla je autorka knjige Gordana Prčić Vujnović.
Prema dokumetima iz subotičkog Arhiva ovu ulicu gradili su Titus Mačković, Maćaš Šalga, Lajoš Fazekaš, Geza Kocka, Vargner Nandor, Baltazar Dulić, Vaci Ištvan i drugi.

ZNAMENITI BUNJEVCI KOJI SU STVARALI ULICU BRAĆE RADIĆ

Autor članka

admin

Bunjevačka matica ima dugu tradiciju, a za cilj ima očuvati kulturnu i tradicijsku vridnost Bunjevaca i Bunjevki.